0989 018 619

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

1, Thông tin đơn hàng chăn nỉ Tập đoàn viễn thông quân đội Viette

Tập đoàn viễn thông quân đội Viette đặt Việt Mốt sản xuất chăn nỉ theo hợp đồng với số lượng 10.000 chiếc chăn nỉ size 1,6x2m nhiều màu kẻ các loại.
Ngày hoàn thành: 22/08/2017Số lượng: 5000 cái chăn 1,6x2m kẻ caro


Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel 
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *